WGA

De Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) is onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De WGA regelt uw inkomensvoorziening als u gedeeltelijk arbeidsgeschikt bent. Recht op een WGA-uitkering heeft u als u:

  • tussen de 35 en 80 procent arbeidsongeschikt bent;
  • wel volledig (tussen de 80 en 100 procent), maar niet voor altijd (‘duurzaam’) arbeidsongeschikt bent.

De uitkering

Iemand krijgt minimaal 3 en maximaal 38 maanden een WGA-uitkering. Het soort uitkering en de hoogte en duur hangen af van het arbeidsverleden en de mate waarin kan worden gewerkt. Als u recht heeft op een loongerelateerde WGA-uitkering, dan krijgt u een uitkering die 75 procent of 70 procent van het (gemaximeerde) laatstverdiende loon bedraagt. Heeft u geen recht op een loongerelateerde uitkering, of deze is afgelopen, dan kunt u recht hebben op een WGA-loonaanvullingsuitkering of een WGA-vervolguitkering. Soms is het ook mogelijk om de WGA-verzekering op collectieve basis af te sluiten via de werkgever.

Kortom, de WGA-verzekering is een vrij complexe verzekering en de WIA een ingewikkelde wet met veel verschillende regelingen. Wij vinden het belangrijk dat u precies die verzekering afsluit die u nodig heeft. Daarom informeren wij u graag over uw specifieke situatie in  een persoonlijk gesprek. Kom gerust eens langs voor een vrijblijvend gesprek of maak een afspraak viainfo@vd-goes.nl of telefoon: 023 – 525 68 25