Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een belangrijke verzekering voor ondernemers. U verzekert de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid, zodat u geen inkomstenverlies lijdt en uw onderneming kan blijven voortbestaan.

De beste manier om u tegen arbeidsongeschiktheid te verzekeren is door middel van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov).

Wij bekijken samen met u welke risico’s u loopt, wat uw leefomstandigheden zijn en wat voor verzekering voor u nodig is. Mocht u arbeidsongeschikt worden, dan heeft u onder bepaalde afgesproken voorwaarden recht op een maandelijkse uitkering.

Opties voor AOV
Omdat de premies voor een aov hoog kunnen zijn, hebben ondernemers wel eens de neiging om geen verzekering af te sluiten. Geen verstandige keuze, want als u niet verzekerd bent en u raakt arbeidsongeschikt heeft u vaak alleen nog recht op een bijstandsuitkering.

Er zijn veel vormen van aov’s. Zo kunt u zelf kiezen voor de hoogte van een eigen risico, de looptijd van de uitkering, dekking bij een ernstige ziekte dekking enzovoort.

Vangnetregeling
Als uw beroep een hoog risico op arbeidsongeschiktheid
 heeft
, kan het zijn dat verzekeraars u niet willen verzekeren of dat de premies zeer hoog zijn. In dit geval kunt u gebruikmaken van de vangnetregeling via de overheid. Hiervoor kunt u in aanmerking komen als u:

  • als startende ondernemer moeilijk verzekerbaar blijkt door bijvoorbeeld een hoog risico op arbeidsongeschiktheid en u zich binnen zes maanden na de start van het bedrijf meldt voor de alternatieve verzekering bij een particuliere verzekeraar;
  • als zelfstandige na herkeuring weer volledig aan het werk kunt en daarmee uw WAZ-uitkering verliest.

Let op: acceptatie van de reguliere verzekering met uitsluitingen en/of duurdere premie lijkt op het eerste gezicht niet altijd aantrekkelijk, maar is toch soms het overwegen waard. De uitkeringsvoorwaarden van de gewone arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen namelijk gunstiger zijn dan die van de alternatieve verzekering.

Assurantiekantoor van der Goes informeert u graag verder over de verschillende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en de noodzaak ervan. Kom gerust eens langs voor een vrijblijvend gesprek of maak een afspraak via info@vd-goes.nl of telefoon: 023 – 525 68 25.

Meer informatie over de AOV vind u op de website van het verbond van verzekeraars.