Motorrijtuigen verzekering

Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

De verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen heet in de volksmond ook wel de autoverzekering. Deze verzekering, of WA-verzekering, vergoedt schade die u met uw auto of een ander motorrijtuig aan anderen veroorzaakt.

Als eigenaar van een motorrijtuig bent u wettelijk verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Dit bent u verplicht volgens de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam). Deze wet regelt ook aan welke minimumeisen de verzekering moet voldoen. De wettelijke definitie van motorrijtuig is “alle voertuigen die met mechanische of elektrische kracht worden voortbewogen”. Dit zijn dus niet alleen auto’s en motoren, maar bijvoorbeeld ook bromfietsen en brommobiels.

Onderteken nooit een schadeformulier als u twijfelt of die situatie wel correct is weergegeven. Wij geven graag advies.

Assurantiekantoor van der Goes informeert u graag over een passende WA-verzekering voor uw motorrijtuig.